Lorna Little

Fil. Dr.

Lorna Little 2020

Roll i Gruppen

  • Projektledare
  • Vetenskaplig kommunikatör och specialist på användarengagemang
  • Administratör av forskningsavtal och kontrakt

Expertis

  • Ledning av internationella samarbetsprojekt
  • Aktiviteter kring vetenskaplig kommunikation och strategisk planering
  • Samordning av större samarbetsaktiviteter