Hydroimpacts2.0 - slutseminarium 20141013

Projektet Hydroimpacts 2.0 höll ett öppet seminarium om projektresultaten måndagen 13 oktober på SMHI i Norrköping. Seminariet vände sig till dem som arbetar med hydrologiska klimateffekter, t ex inom samhällsplanering, klimatanpassning eller forskning.

Hydroimpacts 2.0 har arbetat med strategisk forskning kring hydrologiska klimateffekter.

När?

Vad?

Vem?

Tabell 1. Agenda för slutseminarium med länkar till presentationer

13:00-13:10

Inledning (281 kB, pdf)

Berit Arheimer, SMHI

13:10-13:30

Regional klimatmodellering (4,1 MB, pdf)

Gustav Strandberg, SMHI

13:30-13:50

Hur utdata från klimatmodell blir indata till hydrologisk modell. (1,0 MB, pdf)

Jonas Olsson, SMHI

13:50-14:05

Urban Water Vision (film)

 

14:05-14:25

Hur kommer dagvattenkvalitén i städer att påverkas? (1,6 MB, pdf)

Matthias Borris,          Luleå Tekniska Universitet

14:25-14:45

 Hur kommer föroreningstransport i mark att påverkas? (2,5 MB, pdf)

Magnus Persson,       Lunds Universitet

14:45-15:00

Fika

 

15:00-15:20

Förbättrade hydrologiska långtids-prognoser för ett förändrat klimat. (1,5 MB, pdf)

Kean Foster,             Lunds Universitet / SMHI

15:20-15:40

Hur kommer vattenflöden och näringsämnestransport i Sverige och Europa att påverkas? (2,1 MB, pdf)

Chantal Donnelly, SMHI

15:40-15:55

Tillgängliga resultat på webben. (1,4 MB, pdf)

Lena Strömbäck, SMHI

15:55-16:00

Avslutning

Berit Arheimer, SMHI