Grundvattennivåer i ett förändrat klimat

Projektet syftar till att beskriva hur ett förändrat klimat kan påverka grundvattenbildningen och grundvattennivåer i olika delar av landet och i olika typer av akviferer.

Period: 2008-2009

Finansiär: SGU

Ansvarig vid SMHI: Göran Lindström

Samarbetspartner(s): Professor Allan Rodhe, Uppsala Universitet