Geoland2

Syfte: Målet är att sätta upp och demonstrera produktionsförmågan hos en GMES-tjänst som ger information över Europa från satelliter. Övervakningen gäller marktäckning och markanvändning, biogeofysiska parametrar och säsongsvisa och årliga förändringar i markanvändning/marktäckning. Övervakningen ska resultera i informationstjänster för bl.a. stadsplanering, påverkansindikatorer för jordbruksmark och övervakning av naturresurser. Vår del är att använda markanvändningsdata för hydrologiska simuleringar som ska hjälpa vattenmyndigheterna i deras arbete med att införa vattendirektivet. Vi kommer att arbeta med prognoser för höga flöden och torka i Moselle-Sarre och Nemunas, med grundvattenbildning i avrinningsområden över hela Europa och med vattenkvalitet i Motala Ström och Sventoji, ett biflöde till Nemunas. Period: 2008-2012Finansiär: EU och SMHIAnsvarig vid SMHI: Charlotta PersSamarbetspartner(s): Metria, Institute of Aerial Geodesy, Länsstyrelsen i Östergötland, Vattenmyndigheten för södra Östersjön