Forskningsområden hydrologi

Den hydrologiska forskningen är fokuserad mot följande fyra huvudområden.

Mot bättre hydrologiska prognoser

Vi arbetar med förbättringar av alla de moment som ingår i en hydrologisk prognos.

Klimatförändring och hydrologi

Vi beräknar hur klimatförändringen kommer att påverka vattenflöden och hydrologiska processer.

Stöd för bättre vattenkvalitet

Vi modellerar vattenkvalitet och effekter av olika åtgärder att förbättra denna.

Deltagande modellering

Vi utvecklar metoder för att involvera olika intressenter i vår modellering och därmed förbättra förståelse och kommunikation.