Distribuerade mätsystem för förbättrade snö- och avrinningsprognoser.

Integrering i hydrologiska modeller

Ambitionen med detta projekt är att minska volymfelet i avrinningsprognoser samt att förbättra tidsbestämningen av den första avrinningen och av flödespikarna i samband med snösmältning. Projektet fokuserar på att kombinera modell- och mättekniksutveckling för att utröna hur modellstruktur och metod för att integrera mätinformation (dataassimilering) kan optimeras i förhållande
till tillgängliga snödata.

Syftet är att utveckla en operationellt tillämpbar metod som kan utnyttja befintliga och nyutvecklade markbaserade mättekniker och ge en betydande förbättring av prognoserna. I projektet testats och vidareutvecklas en rad mättekniker. Nya säsongs- och korttidsprognoser
kommer att tillämpas för att utvärdera osäkerheten i drivdata och utöka möjligheten till sannolikhetsprognoser.

Period: 2009-2011

Finansiär: Elforsk/HUVA

Ansvarig vid SMHI: Fredrik Wetterhall

Samarbetspartner: KTH, Luleå tekniska universitet