Conrad Brendel

Fil Dr

Conrad Brendel FoUh 2021

Roll i gruppen

  • Forskare inom hydrologi och modellering av vattenkvalitet

Expertis

  • Modellering och övervakning av vattenkvalitet och vattenflöden
  • Forskning kring de framväxande hoten från kemikalier, läkemedel, plaster och mikrobiella föroreningar, för en ökad förståelse för deras spridning i mark och vatten  
  • Utveckling av webbapplikationer för hämtning, visualisering och analys av hydrologiska data