Conrad Brendel

Fil Dr

Conrad Brendel 2023

Roll i gruppen

  • Forskare inom hydrologi och modellering av vattenkvalitet
  • Förvaltare av E-HYPE modellen
  • Utvecklare av HYPEtools R paket

Expertis

  • Forskning och modellering av storskaliga sedimentflöden
  • Utveckling och kalibrering av modeller för hydrologi och vattenkvalitet
  • Utvecklare av verktyg och arbetsflöden för datahämtning, visualisering och analyser