Conrad Brendel

Fil Dr

Conrad Brendel FoUh 2021

Roll i gruppen

  • Postdoktoral forskare inom Hydrologisk forskning

Expertis

  • Mätning och modellering av vattenkvalitet och vattenflöden
  • Forskning om transport av nya föroreningar och deras utveckling
  • Utveckling av webbapplikationer för hämtning, visualisering och analys av hydrologiska data