Arctic-HYPE

Hypemodellen har satts upp för den arktiska regionen för att kunna utvärdera tidigare och pågående förändringar i klimatet samt simulera scenarier för framtiden.

Om projektet

Arktiska havet och dess avrinningsområde har utsatts för temperaturförändringar och det uppskattas att den här regionen kommer att påverkas stort p g a klimatförändringar. De hydrologiska förändringarna kommer påverka cirkulationen i havet, istäckets utbredning, biologin och infrastrukturen i området.
 
HYPE modellen har satts upp för den arktiska regionen för att utvärdera den senare tidens förändringar i området samt för att simulera framtida scenarier.
 

Om Arktiska regionen och modellen

Arctic-HYPE täcker en yta av hela 23.3 miljoner km2 (Grönland är inte inkluderat) och i området finns några mycket stora floder av vilka Ob, Yenisei, Lena, MacKenzie, Yukon, Nelson, Severnaya Dvina, Indigirka, Pechora och Kolyma tillhör de 10 största, se figur 1.
 

Arctic-HYPE_catchments

Arctic-HYPE är ett modellsystem som satts upp för att beräkna hydrologiska variabler som lokal avrinning, flöden, snödjup, glaciärutbredning, grundvattennivåer etc. för hela den arktiska regionen (definierad här som alla landområden med avrinning till Arktiska havet).

Arbetet med att sätta upp modellen startade 2012 och sen den första versionen har modellen vidareutvecklats med både nya processbeskrivningar som t ex glaciär- och PET algoritmer och ny indata i form av nya jorddjup, glaciärutbredning och fler observerade hydrologiska variabler. Modellen är helt och hållet utvecklad utifrån öppna databaser, se tabell 1.
 

Framtida arbete

HYPE koden utvecklas kontinuerligt precis som Arctic-HYPE. Modellen kommer att användas inom Arctic-HYCOS (WMO) för att simulera flöden i områden utan observationer, utvärdering av observationer samt interpolering när observerade värden saknas i tidsserierna.
 

Databases for Arctic-HYPEv2.3
Tabell 1. Beskrivning av Arctic-HYPEv2.3.