STRÅNG-utveckling – anpassning och förbättring av SMHI:s operationella strålningsmodell STRÅNG.

Målet med projektet är dels att anpassa STRÅNG till det område och de variabler som hör till SMHI:s nya operationella väderprognosmodell, dels att förbättra strålningsberäkningarna på ett antal områden, t ex bättre albedo och aerosoler samt konsistent global- och direktstrålning.

Under 2014 ersattes HIRLAM av den mer högupplösta väderprognosmodellen HARMONIE som operationell modell vid SMHI. Eftersom STRÅNG använder HIRLAM-data både direkt och indirekt via analys-systemet MESAN behöver modellen anpassas till att använda data från HARMONIE innan HIRLAM läggs ned någon gång i slutet av 2016. Dessutom har STRÅNG körts sedan år 1999 utan att någon större översyn gjorts och ett antal brister har uppdagats under tiden. STRÅNG-användare kan se fram emot bättre kvalité på STRÅNG-data samt en högre rumslig upplösning på de modellerade parametrarna; 2.5 km jämfört med dagens 11 km. Naturvårdsverket (NV) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) använder STRÅNG för att följa upp de nationella miljömålen ("Säker strålmiljö" och "Skyddande ozonskikt") och i övervakningen av den svenska kolbalansen ("Miljömålet Begränsad klimatpåverkan"). Övriga användare återfinns inom ett flertal olika områden; t ex solenergi, biologi och materialvetenskap.

SMHIs roll, finansiering och projektperiod

Arbetet utförs av SMHI och är finansierat av SMHI, Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Projektet löper under två år, 2015-2016.

Kontaktperson på SMHI är Tomas Landelius.