Projekt Atmosfärisk fjärranalys

Inom gruppen atmosfärisk fjärranalys sker många olika projekt. Både internationella och nationella. Nedan listas projekten i alfabetisk ordning.

Climate SAF

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att studera eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat. Inom SMHIs fjärranalysgrupp analyseras satellitdata från de polära satelliterna och studier görs över Arktis men även globalt.

Climate Monitoring SAF

DNICast

DNICAST står för Direct Normal Irradiance Nowcasting methods for optimized operation of concentrating solar technologies. För att producera el effektivt genom termisk solkraft behövs det prognoser av den direkta solinstrålningen. Mängden av instrålningen påverkas genom atmosfäriska aerosol och moln. Idag används det olika prognosmetoder med olika för- och nackdelar. I det här projektet utvecklas ett portfolio av innovativa metoder som blir kombinerad till en förbättrad prognos av solinstrålningen.

IMPREX

IMPREX står för IMproving PRedicions and management of hydrological EXtremes. Projektet ska arbeta med effekter och extremer för att förbättra väder- och klimatprognoser och högupplösta framtida väderbilder av extrema väderhändelser som skyfall och torka. I projektet ingår både global och regional klimatmodellering. Forskare på SMHI kommer att göra högupplösta scenarier för olika områden inom Europa med modellen HARMONIE.

IMPREX

Nowcasting SAF

För automatisk analys av moln och nederbörd från satellitdata utvecklas mjukvara och algoritmer. Detta projekt ingår i ett nätverk med åtta andra så kallade Satellite Application Facilites som forskar på uppdrag av den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

Nowcasting SAF

RSLand

RSLand står för Assimilation of satellite-based measurements of the hydrosphere - towards a combined meteorological-hydrological forecasting system

RSLand

SIMSAT

SIMSAT står för simulators of satellite derived cloud datasets for climate models

SIMSAT

UERRA

UERRA står för Uncertainties in Ensembles of Regional Reanalyses och har som syfte att skapa en ensemble av regionala återanalyser för Europa. UERRA är ett EU 7:e Ramverks projekt som skall göra åter/omanalyser av historiska data över Europa och angränsande områden.

UERRA

Vindkraftsfilter för väderradar

Projektet kommer att undersöka möjligheterna att implementera vindkraftsfilter i moderniserade väderradaranläggningars signalbehandlare.

Vindkraftsfilter för väderradar

 

Avslutade projekt

EURO4M

EURO4M står för European Reanalysis and Observations for Monitoring.

EURO4M

Improved evaluation of solar electicity production for increased investments in PV technology

Improved evaluation of solar electricity production

STRÅNG - utveckling

Målet med projektet är dels att anpassa STRÅNG till det område och de variabler som hör till SMHI:s nya operationella väderprognosmodell, dels att förbättra strålningsberäkningarna på ett antal områden, t ex bättre albedo och aerosoler samt konsistent global- och direktstrålning. Utvecklingsarbetet kommer att anpassa och förbättra den operationella strålningsmodellen STRÅNG som redan finns sedan länge.

STRÅNG

VINDRAD+

VINDRAD+ skapar förutsättningar för en utökad byggnation av vindkraftverk nära en väderradar genom att upprätta en kompletteringsradar. Med en kompletteringsradar kan man minska konflikten mellan väderradar och vindkraftverk.

VINDRAD+