Om oss - Atmosfärisk Fjärranalys

Atmosfärisk fjärranalys med satellit- och radarinformation är ett viktigt verktyg för att fånga atmosfärens tillstånd gällande molnighet och nederbörd både i tid och rum. Vår forskning sker mot operationell meteorologi, hydrologi och oceanografi men också klimatforskning.

Väderobservationer med satelliter och radarer ger en bra upplösning i både tid och rum och är dessutom tillgängligt där det finns få andra observationer, t ex till havs. Speciellt betydelsefull blir satellit- och radardata då man följer utveckling och övervakar kraftiga oväder. Fjärranalys är även viktig som indata i väderprognosmodeller som kan vara upp till 10 dygn långa. Fjärranalysgruppen på SMHI studerar jordens atmosfär genom att använda satellit- och radardata. En del av vår forskning tillämpas mot operationell meteorologi och hydrologi. Men även klimatologi där långa tidsserier används för att bygga upp databaser baserat på molnighet.