Om forskning atmosfärisk fjärranalys

Atmosfärisk fjärranalys med satellit- och radarinformation är viktiga verktyg för att fånga atmosfärens tillstånd både i tid och rum. SMHIs forskning är inriktad på molnighet och nederbörd.

Väderobservationer med satelliter och väderradar ger en bra upplösning i både tid och rum och är dessutom tillgängligt där det finns få andra observationer, t ex till havs. Speciellt betydelsefull blir satellit- och radardata då man följer utveckling och övervakar kraftiga oväder.

Fjärranalys är även viktig som indata i väderprognosmodeller som kan vara upp till 10 dygn långa. Fjärranalysgruppen på SMHI studerar jordens atmosfär genom att använda satellit- och radardata. En del av forskningen tillämpas mot operationell meteorologi och hydrologi. I denna grupp står fjärranalysforskningen i huvudsak på två ben och det är satellitdelen och radardelen.

Satellit

Befintliga och nya metoder utvecklas samt modeller för analys av molnighet utifrån satellitinformation. Forskning ske även inom klimatologi där långa tidsserier används för att bygga upp databaser baserat på molnighet. En betydande del av verksamheten sker inom det internationella vädersatellitsamarbetet Satellite Application Facilities (SAFs). Detta sker på uppdrag av Europas vädersatellitorganisation EUMETSAT.

Forskning inom vädersatellit

Radar

Ordet radar är en förkortning från engelskans: Radio Detection and Ranging. Det är med hjälp av en radar och dess radiovågor som man kan upptäcka föremål på distans och göra avståndsberäkningar. Beroende på vad man vill upptäcka verkar radarn på olika frekvenser. För att studera och forska om nederbörd används väderradar på C-bandet eller 5.35 GHz.

Nätverket för väderradar i Sverige består av 12 radaranläggningar varav SMHI äger 5 och Försvarsmakten 7 stycken. Dessa täcker i princip hela landet samt närmaste farvatten längs kusterna. Informationen från radaranläggningarna används operationellt av prognosmeteorologer, men även i det mesoskaliga väderanalysverktyget MESAN. Radardata är även input till numeriska vädermodeller samt hydrologiska modeller.

Forskning inom väderradar

Solstrålning - projektet STRÅNG

SMHI har tillsammans med Statens Strålskyddsinstitut, SSI, och Naturvårdsverket tagit fram en modell för solstrålning. STRÅNG heter modellen och den är en mesoskalig modell som beräknar olika solstrålningsparametrar. Modellen beräknas över en yta som täcker nordvästra Europa och beräkningar körs varje dag.

STRÅNG - en modell för solstrålning