Karl-Göran Karlsson

Karl-Göran Karlssson

 

Fil Dr Meteorologi

Telefon: 011 495 84 07
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: Karlsson K.-G

Verksamhetsområden

Arbetar med multispektral analys av satellitbilder för kartläggning av molnighet och molnegenskaper. Sammanställer molnklimatologier för att användas i studier av molnens roll i klimatprocesser.

Forskningsintressen

  • Detektion av moln i satellitbilder
  • Sammanställning av globala molnklimatologier
  • Molnens roll i klimatprocesser

Specialkompetenser

Ansvarig för klimatdatasetet CLARA (“The CM SAF cLoud, Albedo and surface RAdiation dataset from AVHRR data”) i EUMETSAT-projektet Climate Monitoring Satellite Application Facility (CMSAF – www.cmsaf.eu).