Günther Haase

Fil. dr i meteorologi 

Günther Haase porträtt

Phone: +46 11 495 8595

Arbetsområden

  • Väderradar
  • Datakvalitet
  • Internationellt radarsamarbete (t.ex. EUMETNET OPERA)