Günther Haase, atmosfärisk fjärranalys

Günther Haase porträtt

Günther Haase, radarspecialist och fil. dr i meteorologi

  • väderradar
  • kvalitetskontroll och -karakterisering av radardata
  • assimilation av radardata i NWP-modeller
  • moln- och nederbördsanalys