Forskning inom väderradar

En stor del radarforskningen på SMHI sker genom samarbeten med andra länder. Mycket forskning handlar om hur radardata används till olika prognosmodeller, till exempel genom att förutse eller beräkna översvämningar.

Radarstationer inom radarnätverket BALTRAD
Radarstationer som ingår i radarnätverket BALTEX Radar Network. Förstora Bild

Tillsammans med Sveriges grannländer finns ett radarnätverk som täcker i princip hela Östersjöregionen och i västerled en liten bit ut på Norska havet. Det svenska radarnätverket ingår i BALTEX Radar Network som är ett samarbete mellan länderna kring Östersjön. Inom BALTEX Radar Network finns BALTEX Radar Data Center som producerar och arkiverar kontinuerligt kvalitetskontrollerade väderradardata. Arkivet sträcker sig tillbaka till 1999.

Sveriges radaranläggningar ingår även i det nordiska samarbetet Nordic Weather Radar Network, NORDRAD.

BALTRAD-projektet

BALTRAD är ett EU-finansierat samarbetsprojekt som sträckte sig mellan 2009 och 2011. SMHI ledde projektet som handlade om att ta fram nästa generations radarnätverk. Syftet med projektet var att skapa ett hållbart radarnätverk där utbyte av radardata kan ske mellan länderna i Östersjöregionen. Högkvalitativ radardata ska kunna skickas i realtid så att meteorologer och andra beslutsfattare kan bedöma vädersituationen.

Radardata är en mycket viktig informationskälla för prognosmeteorologer som behöver bedöma och göra prognoser i kort tidsskala, speciellt i extrema vädersituationer som kraftiga skyfall och snöstormar.

Detta EU-projekt var ett samarbete mellan vädertjänsterna i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Polen och Vitryssland samt finska Strålsäkerhetscentralen.

Radarinformation används i analysverktyget MESAN

Olika sorters väderobservationer sker varje timme dygnet runt året runt. Men var tredje timme analyseras vädret automatiskt i MESAN (mesoskalig analys). Radarinformation är en del av väderobservationer som är input till analysen i MESAN.

KNEP - korta nederbördsprognoser

Radardata används tillsammans med den numeriska vädermodellen HIRLAM för att göra korta nederbördsprognoser.

Mer om KNEP

Radar och vädermodeller

Till vädermodeller används radarinformation och till ALADIN-samarbete assimileras radarreflektiviteten. I utvecklingen av HIRLAM används Dopplervindar från radar.