Erik Johansson

Erik Johansson

Fil.Dr.
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Telefon: 011-495 80 00

Verksamhetsområden

Atmosfärfysik och oceanografi. Forskar på molns inverkan på atmosfärens strålningsbalans.

Forskningsintressen

  • Fjärranalys från satelliter
  • Atmosfärfysik