Abhay Devasthale, atmosfärisk fjärranalys

Abhay Devasthale

                                 Abhay Devasthale

Pågående projekt

CM-SAF (2008-present):
- Funded by EUMETSAT
- Role: Intercalibration implementation of AVHRR sensors to produce climate data records of cloud properties
- Collaborating entities: DWD, Germany; KNMI, Netherlands

CCI-Clouds (2011-present):
- Funded by ESA
- Role: Intercalibration of AVHRR like sensor family
- Collaborating entities: DWD, Germany and other institutes across Europe

GlobRAD (2012-present):
- Funded by the Swedish National Space Board (SNSB)
- The main aim is to use A-Train satellite datasets to evaluate radiative heating profiles in the global climate model and reanalysis data
- Role: project leader
- Collaborating entities: SMHI and MISU, Stockholm University

Användning av satellitdata till samhällsnyttan

Förändringar i atmosfärens tillstånd sker på olika tidsskalor från dagligen (vädret) till tidsskalor på tiotals år (klimat) och båda dessa skalor påverkar vårt liv. Dessa förändringar styr alltså vår planering av olika resurser på både kortsiktiga och långsiktiga tidskalor. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt övervakar och forskar på atmosfärens tillstånd. För att uppnå detta är satellitövervakningen värdefull, praktisk och kostnadseffektiv.

Satellitdata är en viktig informationskälla. Förutom att vi använder satellitdata i väder- och klimatmodeller kan vi även använda satellitdata vid formulering av olika miljöpolicy samt att genomförandet av policyn sker som beslutat. Men själva resan från satellitrådata till användningen i policyformuleringar är inte enkel. Det är många viktiga steg som tas innan själva genomförandet. Exempel på viktiga steg är kalibriering/inter-kalibriering av sensorer ombord satelliterna, databehandling, vetenskapliga applikationer och framtagande av kvantitativa index etc.

Så, hur bidrar jag egentligen med min bråkdel i det här storskaliga sammanhanget?

I korthet så hjälper jag till med att extrahera information från satellitdata och tillämpa denna information på studier inom det globala vatten- och energikretsloppet. Detta är dessutom användbart för att utvärdera och förbättra klimatmodeller som är basverktyget för simulering av framtidens klimat.

  • Global Climate Observing System (GCOS, http://gcos.wmo.int) listar viktiga parametrar s.k. Essential Climate Variables, ECVs, där vissa beräknas utifrån satellitinformation. Jag fokuserar på att förstå klimataspekter utifrån atmosfäriska ECVs och det är bland annat moln, aerosoler, temperatur och luftfuktighet.
  • Information från satellitdata kan användas för att studera olika processer som påverkar vatten- och energikretsloppet. Jag försöker att förstå sådana processer i synnerhet de som gäller för moln och aerosoler.
  • Vissa satelliter mäter gaser som finns i atmosfären (till exempel Short Lived Climate Forcers, SLCF, som CO, O3, NOx). Denna information behövs för övervakning och beräkning av luftkvalitet. Jag har nyligen börjat fokusera kring dessa aspekter.

Kolla gärna min publikationslista som du hittar via länk i högerkanten och även engelska webbsidan för ytterligare information.