Forskning inom atmosfärisk fjärranalys

Fjärranalys är ett vetenskapligt område där man använder metoder att mäta och studera föremål på avstånd, det vill säga att inhämta information om ett föremål utan att vara i fysisk kontakt med objektet. På SMHI sker forskning inom satellit- och radarområdena, främst kring information om nederbörd och molnighet.

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer