Europeisk klimatservice byggs upp

Det nya forskningsprojektet ECLISE ska under kommande år ta första steget mot en gemensam klimatservice i Europa. SMHI bidrar framförallt med kunskap om klimatscenarier och energiproduktion.

Projektet syftar till att forskarna, i samverkan med användarna, ska utveckla tjänster som kan användas för klimatanpassning. Dessa ska tillämpas i flera klimat-sårbara regioner i Europa. Arbetet organiseras i områdena: städer, kuster, vattenresurser och energiproduktion.

ECLISE kommer att använda sig av resultat från tidigare forskningsprojekt och föra samman europeisk klimatexpertis med behoven av klimatinformation från offentliga och privata organisationer. Utifrån resultaten tas ett koncept fram som ska kunna användas för hela Europas framtida klimattjänster.

SMHI leder studier kring energi

vindkraftverk

SMHI kommer att leda det arbetspaket som heter ENERGY genom två fallstudier om vattenkraft och vindkraft. Där undersöks hur det förändrade klimatet påverkar olika energikällors produktion och efterfrågan på energi.

Ytterligare arbete innebär att göra en uppskattning av potentiella energikällor för användning i hela Europa - vilket kommer visa på möjligheten med framtidens förnybara energi. SMHI leder också arbetet med att ta fram information från klimatscenarier och anpassa denna till behoven från övriga delar i projektet.

- Det mesta klimatanpassningsarbetet sker på en lokal och regional nivå. I ECLISE kommer vi därför att fokusera på högupplöst information från regionala klimatmodeller. Vi kommer även att undersöka möjligheterna med att göra prognoser av klimatets utveckling under de närmaste 10-20 åren, säger Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

 ECLISE står för “Enabling Climate Information Services for Europe”