Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

Fler forskningsnyheter

13 juni 2022

”Sommaren i city…2022” – mätkampanj ökar kunskap om hur värme utvecklas i stadsmiljö

Den rekordvarma sommaren 2018 har visat att det finns ett stort behov av att klimatanpassa städer …

01 juni 2022

Fokus på havsmiljö genom Öppet fartyg 9 – 11 juni

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som …

23 maj 2022

SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  …

Fler forskningsnyheter

13 juni 2022

”Sommaren i city…2022” – mätkampanj ökar kunskap om hur värme utvecklas i stadsmiljö

Den rekordvarma sommaren 2018 har visat att det finns ett stort behov av att klimatanpassa städer …

01 juni 2022

Fokus på havsmiljö genom Öppet fartyg 9 – 11 juni

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som …

23 maj 2022

SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  …

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Campana,P. E.
  Towards an operational irrigation management system for Sweden with a water-food-energy nexus perspective
  2022
  In: Agricultural Water Management, Vol. 271
  DOI: 10.1016/j.agwat.2022.107734
 2. Stephens,Graeme L.
  The changing nature of Earth's reflected sunlight
  2022
  In: Proceedings of the Royal Society. Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 478, no 2263
  DOI: 10.1098/rspa.2022.0053
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Hydrologi Klimat, Rossby Centre Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Campana,P. E.
  Towards an operational irrigation management system for Sweden with a water-food-energy nexus perspective
  2022
  In: Agricultural Water Management, Vol. 271
  DOI: 10.1016/j.agwat.2022.107734
 2. Stephens,Graeme L.
  The changing nature of Earth's reflected sunlight
  2022
  In: Proceedings of the Royal Society. Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 478, no 2263
  DOI: 10.1098/rspa.2022.0053
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX