Forskning utvecklar ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut. Läs mer om SMHIs forskning.

Aktuellt från SMHIs forskning

22 mars 2018

WMO sammanfattar 2017: Extremt väder och hög påverkan

En aktiv orkansäsong på Nordatlanten, stora översvämningar i Indien under monsunen och fortsatt …

13 mars 2018

Forskare samlar kunskap om klimatextremer till nytta för klimatanpassning i Sverige

SMHI ska sammanställa kunskap om klimatextremer i Sverige, framför allt om nederbörd och torka. …

08 mars 2018

Klimatförändring och samhällets utveckling påverkar näringstillförseln till Östersjön

Forskning har visat att problemen med näringsutsläpp från land och därmed övergödning i Östersjön …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Aktuellt från SMHIs forskning

22 mars 2018

WMO sammanfattar 2017: Extremt väder och hög påverkan

En aktiv orkansäsong på Nordatlanten, stora översvämningar i Indien under monsunen och fortsatt …

13 mars 2018

Forskare samlar kunskap om klimatextremer till nytta för klimatanpassning i Sverige

SMHI ska sammanställa kunskap om klimatextremer i Sverige, framför allt om nederbörd och torka. …

08 mars 2018

Klimatförändring och samhällets utveckling påverkar näringstillförseln till Östersjön

Forskning har visat att problemen med näringsutsläpp från land och därmed övergödning i Östersjön …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Forskningsområden

Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

KONTAKTA OSS

PUBLIKATIONER

Sökfunktion för SMHIs vetenskapliga artiklar och rapportserier Sök rapporter och faktablad från SMHI Prenumerera på rapportserier och rapporter

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Fransner,Filippa
  Non-Redfieldian Dynamics Explain Seasonal pCO(2) Drawdown in the Gulf of Bothnia
  2018
  In: Journal of Geophysical Research - Oceans, Vol. 123, no 1, 166-188 p.
  DOI: 10.1002/2017JC013019
 2. Hordoir,Robinson
  Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 3-4, 1425-1437 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3695-9
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Fransner,Filippa
  Non-Redfieldian Dynamics Explain Seasonal pCO(2) Drawdown in the Gulf of Bothnia
  2018
  In: Journal of Geophysical Research - Oceans, Vol. 123, no 1, 166-188 p.
  DOI: 10.1002/2017JC013019
 2. Hordoir,Robinson
  Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 3-4, 1425-1437 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3695-9
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Öppna data och öppen tillgång till forskningsresultat – Open Access

Forskning om klimatförändringar

Om forskningsavdelningen på SMHI

Nyheter från SMHI om CORDEX

Klimateffekter i vatten, hav och luft

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på