Möckelmossen, öländsk våtmark
EviWet
Evidensbaserat beslutsstöd för våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster

Referensgrupp

Här är personer som hittills tackat ja till att delta i projektets referensgrupp:

Torbjörn Davidsson

Vattenekolog
Ekologigruppen, Lund

Anna Eklund

LEVA-åtgärdssamordnare / Blackstaån
Hjälmarens vattenvårdsförbund

Matti Ermold

Våtmarkshandläggare, Landskapsenheten
Naturvårdsverket

Eva Frölander

Ideell förening Aquabrava
Katthammarsvik, Gotland

David Hjortenkrans

Våtmarkssamordnare
Vattenenheten
Länsstyrelsen i Kalmar län

Jessica Lerstorp

Vattenhandläggare
Länsstyrelsen i Östergötlands län

Linda Johansson

Projektledare EMRA
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Jan Lannér

Skogskonsulent
Skogsstyrelsen i Skånes distrikt

Jenny Lonnstad

Landskapsenheten, Nl
Naturvårdsverket

Steven Sims

VA-konstruktör / Projektör
WSP Samhällsbyggnad, Göteborg

Geraldine Thiere

Hållbarhetsingenjör klimatanpassning
Ängelholms kommun

Anna Walient

Vattenhandläggare
Fiske- och restaureringsenheten
Länsstyrelsen i Skånes län