Välkommen, Reinert!

Reinert Huseby Karlsen anställs som post-doc vid SLU för att arbeta med våtmarksprojektet EviWet.

Reinert

Reinert är norsk medborgare med en gedigen bakgrund inom hydrologi och en doktorsexamen från Uppsala universitet. Han har jobbat med både fältmätningar och hydrologiska beräkningar och har internationell erfarenhet. Reinert är tjänstledig från IVL under arbetet med EviWet.