Sökes: Medlemmar till referensgrupp

Nu söker vi personer till en referensgrupp säkerställer att resultaten från EviWet ger maximal samhällsnytta. Kontakta oss om du är intresserad av att delta i referensgruppen!

EviWet ska utveckla ett specifikt verktyg för beslutsstöd. Verktyget kommer att öka förmågan hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att utvärdera våtmarksprojekt i planeringsstadiet, och på så sätt säkerställa att våtmarkssatsningar som klimatanpassningsåtgärd vilar på vetenskapliga grunder. Kontakta oss om du är intresserad av att delta i referensgruppen för EviWet!

Våtmark