EviWet har startat

Nu har våtmarksprojektet EviWet startat med deltagare från SLU, SMHI, Uppsala universitet och Universitetet i Zürich.

Under våren 2020 beviljades projektet EviWet finansiering från Naturvårdsverket och Formas för tre års studier kring våtmarkshydrologi. Projektet kommer att avslutas i april 2023. Då ska ett interaktivt verktyg ha utvecklats som kan ge stöd för beslut kring restaurering och anläggning av våtmarker.

I startfasen av projektet kommer personer som jobbar med våtmarksfrågor att bjudas in till en referensgrupp.