Nyheter - EviWet

Förbättrat scenarioverktyg

Nu finns ett uppdaterat scenarioverktyg som kan användas för att beräkna hydrologiska effekter av anlagda våtmarker - testa nya YtSim direkt!

Senast uppdaterad:

Forskning från EviWet på EGU 2022

Forskning inom EwiWet presenterades på den internationella konferensen EGU 2022 i Wien, Österrike.

Senast uppdaterad:

Utvärdera våtmarkseffekter med YtSim

Nu kan du testa ett nytt verktyg för att utvärdera våtmarkers hydrologiska effekter!   

Senast uppdaterad:

Vattennivåer för några anlagda våtmarker

EviWet har sammanställt tidsserier av vattennivåer för 12 stycken anlagda våtmarker i södra Sverige som kan användas för att beskriva våtmarkers påverkan på nedströms vattenflöden.

Senast uppdaterad:

Inventering av verktyg för våtmarksplanering

Under hösten 2020 genomförs en internationell inventering av verktyg för våtmarksplanering av Qianhui Yuan, en student vid Mastersprogrammet i hållbar utveckling vid Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad:

Frågor till referensgruppen

En referensgrupp har nu tillsatts med våtmarksintressenter från hela landet.  Som en första aktivitet har referensgruppen fått i uppgift att besvara en enkät med 18 frågor som ska hjälpa oss ringa in de mest prioriterade behoven i ett kommande beslutsstöd.

Senast uppdaterad:

Sökes: Medlemmar till referensgrupp

Nu söker vi personer till en referensgrupp säkerställer att resultaten från EviWet ger maximal samhällsnytta. Kontakta oss om du är intresserad av att delta i referensgruppen!

Senast uppdaterad:

Välkommen, Reinert!

Reinert Huseby Karlsen anställs som post-doc vid SLU för att arbeta med våtmarksprojektet EviWet.

Senast uppdaterad:

EviWet har startat

Nu har våtmarksprojektet EviWet startat med deltagare från SLU, SMHI, Uppsala universitet och Universitetet i Zürich.

Senast uppdaterad:
1 är nuvarande resultatsidan