Nyheter - EviWet

Inventering av verktyg för våtmarksplanering

Under hösten 2020 genomförs en internationell inventering av verktyg för våtmarksplanering av Qianhui Yuan, en student vid Mastersprogrammet i hållbar utveckling vid Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad:

Frågor till referensgruppen

En referensgrupp har nu tillsatts med våtmarksintressenter från hela landet.  Som en första aktivitet har referensgruppen fått i uppgift att besvara en enkät med 18 frågor som ska hjälpa oss ringa in de mest prioriterade behoven i ett kommande beslutsstöd.

Senast uppdaterad:

Sökes: Medlemmar till referensgrupp

Nu söker vi personer till en referensgrupp säkerställer att resultaten från EviWet ger maximal samhällsnytta. Kontakta oss om du är intresserad av att delta i referensgruppen!

Senast uppdaterad:

Välkommen, Reinert!

Reinert Huseby Karlsen anställs som post-doc vid SLU för att arbeta med våtmarksprojektet EviWet.

Senast uppdaterad:

EviWet har startat

Nu har våtmarksprojektet EviWet startat med deltagare från SLU, SMHI, Uppsala universitet och Universitetet i Zürich.

Senast uppdaterad:
1 är nuvarande resultatsidan