Warning definitions

Warning definitions

Kuling Klass 1
1
Nedisning klass 1
1
Högt vattenstånd Klass 1
1
Lågt vattenstånd Klass 1
1
Mycket hårda vindbyar Klass 1
1
Snöfall Klass 1
1
Plötslig ishalka Klass 1
1
Stora regnmängder Klass 1
1
Kraftig åska Klass 1
1
Höga flöden Klass 1
1
Högt vattenstånd Klass 1
1
Mycket höga temperaturer Klass 1
1
Frisk vind med stark kyleffekt Klass 1
1
Hård vind med snödrev eller nederbörd Klass 1
1
Mycket hård vind Klass 1
1
Mycket hård vind med nederbörd Klass 1
1
Mycket högt vattenstånd Klass 2
2
Mycket lågt vattenstånd Klass 2
2
Storm Klass 2
2
Stormbyar Klass 2
2
Mycket stora regnmängder Klass 2
2
Snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass 2
2
Stora snömängder Klass 2
2
Mycket kraftig åska Klass 2
2
Mycket höga flöden Klass 2
2
Plötslig ishalka Klass 2
2
Extremt höga temperaturer Klass 2
2
Storm Klass 2
2
Orkan Klass 2
2
Storm Klass 3
3
Orkan Klass 3
3
Stormbyar Klass 3
3
Orkanbyar Klass 3
3
Extremt höga flöden Klass 3
3
Snöfall som kan ge mycket kraftig drivbildning Klass 3
3
Mycket stora snömängder Klass 3
3
Risk för stormbyar
Risk
Risk för storm
Risk
Risk för Åska
Risk
Risk för stora regnmängder
Risk
Risk för snöfall som kan ge kraftig drivbildning
Risk
Risk för stora snömängder
Risk
Risk för plötslig ishalka
Risk
Risk för höga temperaturer
Risk
Riska för höga flöden
Risk
Risk för lågt havsvattenstånd
Risk
Risk för högt havsvattenstånd
Risk
Risk för gräsbrand
Risk
Risk för skogsbrand
Risk
Meddelande om höga temperaturer