Datavärdskapet för video och bild

Denna sida innehåller information om datavärdskapet för video, bild och ljud från svensk akvatisk miljöövervakning

Om datavärdskapet

SMHI är utsedd av Havs- och vattenmyndigheten till nationell datavärd för video, bild och ljud från svensk akvatisk miljöövervakning. Dessa media inkluderar undervattensfotografier och video på flora och fauna på havsbotten, fotografier på större däggdjur, makroalger och plankton samt ljudupptag från tumlare. SMHI tillgängliggör dessa miljödata på webben så att data enkelt kan användas på ett säkert och effektivt sätt.

Se även länk till kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Inom UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission/International Oceanographic Data and Information Exchange (IOC/IODE ) har Sverige (Fiskeristyrelsen/SMHI) sedan 1971 fungerat som Designated National Agency (DNA). Hösten 2017 uppgraderades SMHI till National Oceanographic Data Centre (NODC). Detta innebär att SMHI internationellt skall tillhandahålla oceanografiska data insamlade i Sverige. I detta åtagande ingår insamling, kvalitetskontroll, processering, sammanställning och arkivering av data som producerats av nationella och internationella projekt och program.

En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Data som inte bedömts känsliga utifrån sekretesslagstiftning tillgängliggörs för fritt vidareutnyttjande enligt CC0 license och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Användare får gärna, men behöver inte, referera till miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar. Finansiär och huvudman för marina miljöövervakningen är Havs- och vattenmyndigheten.

Datavärdskapets innehåll

Bilder av vegetationsklädda bottnar

- Epibenthos Dropvideo

Bilder och video samlas vanligtvis in med hjälp av dykare som följer en transekt längs havsbotten och observerar förekomsten av olika arter och bottensedimentets natur. Provtagning följer vanligtvis visuella undervattensmetoder. Om många datapaket väljs samtidigt finns det risk att nerladdningen tar lång tid.

Bilder av växtplankton

Bilder av växtplankton/picoplankton tas med hjälp av en kamera kopplat till mikroskop. Alternativt med ett instrument som automatiskt tar tusentals bilder från en viss vattenvolym (t.ex. FlowCam, Imaging FlowCytobot).

Bilder av säl

Förekomsten av vikare (Ringed seal), gråsäl och knubbsäl (Harbour seal) studeras utifrån bilder tagna från flygplan eller från land. 

Ljudupptag från tumlare

Förekomsten av tumlare studeras utifrån inventeringar med sensorer för ljudupptag av klickljud.

En utförligare beskrivning av de metoder som används inom nationell miljöövervakning finns i Havs- och vattenmyndighetens "undersökningstyper"

AQUABOX

- Som Dropbox för video, bild och ljud från svensk akvatisk miljöövervakning

AQUABOX är den svenska tjänsten för arkivering och publicering av video, bild och ljud från akvatisk miljöövervakning. AQUABOX är en molntjänst för uppladdning, arkivering, DOI taggning (Digital Object Identifier) och publicering av sökbara videos och bilder.

AQUABOX erbjuder en sökmotor och nedladdningstjänst samt storskalig skördning av video och bild från Svensk akvatisk miljöövervakning genom en webbapplikation och ett API.

Så här gör du:

Uppladdning (Leverera data)
Instruktioner
1.) Fyll i leveransmall med metadata (se bifogad fil HÄR) inklusive paketsedel. Spara Excelbladet som tabbavgränsad textfil (.txt). Spara samtidigt dina video/bilder i ett Zip arkiv. Vid frågor kontakta shark@smhi.se
2.) Gå till systemet AQUABOX förstasida och välj "UPPLADDNING"
3.) Fyll i formuläret enligt samma struktur som din paketsedel i leveransmallen. Om leverantörsnamn ej finns tillgängligt kontakta shark@smhi.se
4.) När formuläret är ifyllt korrekt kan du trycka på ladda upp. Nu kan du ladda upp din leveransmall i .txt format samt ditt datapaket i .zip format. Nu levererar du metadata och datapaket till SMHIs servrar
5.) Ett automatiskt Python-skript laddar samtidigt upp metadata och datapaketet till Zenodo (datacite.org) en tjänst som sparar dataset på servrar i CERN och genererar ett DOI nummer, ett permanent stämpel-ID för ditt dataset. Ditt dataset ligger nu på SMHIs servrar samt servrar på CERN och datavärden har kopplat ditt datapaket till ditt unika DOI nummer. KLAR!
Utsökning/Nedladdning
Instruktioner
1.)  Gå till systemet AQUABOX förstasida, samtliga tillgängliga datapaket ligger här, sorterat på när datapaketet blev inlagt. Genom att klicka på ett paket kan du välja att ladda ned det i zip-format.
2.) För att söka ut specifika datapaket fyll i valfritt sökord i sökfältet. Här kan du med andra ord söka på allt. Välj paket och ladda ned enligt ovan.
3.) Alternativt kan du välja avancerad utsökning i fliken "Advanced Options". Här kan du söka på specifika fält och kan begränsa utsökning. Välj paket och ladda ned enligt ovan.
4.) Om du hellre använder maskin-till-maskin kommunikation och/eller skript t.ex. Python/R, rekommenderar vi att du använderl vår API sida. Här kan du söka ut datapaket som ligger tillgängliga i JSON format.
5.) Exempel på användning av skript finns i fliken "Documentation" under "Example code".

 

 

[Instruktionsvideos]