Så här fungerar datavärdskapet

* Vad är SHARK (DV + mer)
* Koder
* Listor
* Datatyper
* Undersökningstyper
* Metoder
* Beräkningar (översättningar, BQI, DIN, etc.)
* Hur vi hanterar data
- Datapapper (det som nu är informationsöversikt)
- Kvalitetskontroll