Så fungerar datavärdskapet

Här finner du en mer utförlig beskrivning över hur datavärdskapet fungerar

På den här sidan finns (1) Havs- och vattenmyndighetens och SMHIs registersida med översikt över programområden, delprogram och undersökningar, (2) information om datatyper som ingår i datavärdskapet. I högerspalten finns även (3) Länk till SMHIs kodlista, (4) Andra listor som artlistor och HELCOM PEGs listor, och (5) Dokumentation över metoder som tillämpas av datavärden samt en hur vi utför kvalitetsgranskning.

Programområde: Oceanografi

Delprogram Undersökning Tidsperiod
Nationella data 
Fria vattenmassan, trendövervakning
Hydrografi och närsalter Östersjön och Västerhavet 

1979-20xx

Regionala data 
Fria vattenmassan, trendövervakning
Hydrografi och närsalter Östersjön och Västerhavet 

1980-20xx

Programområde: Marin biologi

Undersökning Tidsperiod Kontakt
Makrofauna mjukbotten, 
Bottniska viken

1983-nu

jan.albertsson@umu.se
Makrofauna mjukbotten, 
eg. Östersjön

1971-nu

jonas.gunnarsson@su.se

stefan.tobiasson@lnu.se

Makrofauna mjukbotten,
Västerhavet

1983-nu

fredrik.pleijel@marine.gu.se
Vegetationsklädda bottnar, 
eg. Östersjön

1993-nu

susanne.qvarfordt@su.se
Vegetationsklädda bottnar, 
Skagerrak

1993-nu

jan.karlsson@marine.gu.se
Pelagial kemi och biologi, Bottniska viken

1989-nu

joakim.ahlgren@umu.se
Pelagial kemi och biologi, eg. Östersjön

1982-nu

jakob.walve@su.se
Pelagial kemi och biologi, Västerhavet

1979-nu

shark@smhi.se
Gråsäl

1989-nu

olle.karlsson@nrm.se
Knubbsäl

1988-nu

olle.karlsson@nrm.se
Vikaresäl

1995-nu

olle.karlsson@nrm.se
Tumlare 2016-nu julia.carlstrom@nrm.se