Ladda ner data - SHARKdata, SHARKweb

Shark

Förutom länkar till sharkdata och sharkweb så kan det här finnas:
* tips kring nedladdning (som senare bör finnas på sharkweb men inte gör det nu)
* Info om datatyper (överlapp?)
* Länk till oceanographic observations?