Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi

SMHI är av Havs- och Vattenmyndigheten utsedd till nationell datavärd för marina fysikaliska, kemiska och marinbiologiska data.

Shark

Datavärden lagrar och tillhandahåller nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering. Data lagras i Svenskt HavsARKiv (SHARK) och görs tillgängliga genom olika databaser. Alla data och metadata som datavärden SMHI publicerar på denna webbsida är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla.

Kontakta oss

SMHI Kundtjänst tel nr: 011-495 8200

Shark

Datavärden lagrar och tillhandahåller nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering. Data lagras i Svenskt HavsARKiv (SHARK) och görs tillgängliga genom olika databaser. Alla data och metadata som datavärden SMHI publicerar på denna webbsida är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla.

Kontakta oss

SMHI Kundtjänst tel nr: 011-495 8200