Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi

SMHI är av Havs- och Vattenmyndigheten utsedd till nationell datavärd för marina fysikaliska, kemiska och marinbiologiska data som lagras i SHARK.

Svenskt Havsarkiv - SHARK

Datavärden lagrar och tillhandahåller nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering. Data lagras i Svenskt HavsARKiv (SHARK) och görs tillgängliga genom olika databaser. Alla data och metadata som datavärden SMHI publicerar på denna webbsida är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla.

Nyheter och uppdateringar av SHARK

Här presenteras pågående uppdateringar och förändringar i SHARK systemet inklusive underhållsarbete.

Prenumererar du inte på vårt RSS-flöde? Gör så här i MS Outlook:

Högerklicka på RSS-feeds, Välj "Lägg till en ny RSS-feed" och kopiera in vår RSS-länk (https://www.smhi.se/cm/nyheter-sharkweb-1.102784?polopolylocale=sv_SE)

Svenskt Havsarkiv - SHARK

Datavärden lagrar och tillhandahåller nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering. Data lagras i Svenskt HavsARKiv (SHARK) och görs tillgängliga genom olika databaser. Alla data och metadata som datavärden SMHI publicerar på denna webbsida är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla.

Nyheter och uppdateringar av SHARK

Här presenteras pågående uppdateringar och förändringar i SHARK systemet inklusive underhållsarbete.

Prenumererar du inte på vårt RSS-flöde? Gör så här i MS Outlook:

Högerklicka på RSS-feeds, Välj "Lägg till en ny RSS-feed" och kopiera in vår RSS-länk (https://www.smhi.se/cm/nyheter-sharkweb-1.102784?polopolylocale=sv_SE)

Kontakta oss

SMHI Kundtjänst tel nr: 011-495 8200
Samhälle och säkerhet, Havsmiljö
Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi

Nyheter SHARKweb

Kontakta oss

SMHI Kundtjänst tel nr: 011-495 8200
Samhälle och säkerhet, Havsmiljö
Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi