Tema havsmiljö

Marine Environment - test

test

LATEST NEWS

26 April 2018

Helén Andersson is the new head of SMHI research

Helén Andersson has been appointed new head of the SMHI research department. Helén Andersson is PhD in oceanography and has a long experience as researcher, both from SMHI and University of Gothenburg.

10 April 2018

SMHI's researchers at EGU 2018

The European research conference EGU 2018 is now ongoing in Vienna, Austria. SMHI participates with orals, posters and PICOs in several sessions all period from 8–13 April 2018. 

29 November 2016

The coastal zone can reduce eutrophication of the Baltic Sea

The coastal zone is the area where the land meets the sea. A number of nutrients that are carried by the water from the land remain in the coastal zone. Research has now shown that the coastal zone can reduce the eutrophication in the open seas.

Sveriges nya forskningsfartyg

The new Swedish research vessel

Construction of the new Swedish research vessel is underway. The new vessel SVEA will be operational in 2019. SMHI and SLU will use it for marine research and environmental monitoring tasks.

26 April 2018

Helén Andersson is the new head of SMHI research

Helén Andersson has been appointed new head of the SMHI research department. Helén Andersson is PhD in oceanography and has a long experience as researcher, both from SMHI and University of Gothenburg.

10 April 2018

SMHI's researchers at EGU 2018

The European research conference EGU 2018 is now ongoing in Vienna, Austria. SMHI participates with orals, posters and PICOs in several sessions all period from 8–13 April 2018. 

29 November 2016

The coastal zone can reduce eutrophication of the Baltic Sea

The coastal zone is the area where the land meets the sea. A number of nutrients that are carried by the water from the land remain in the coastal zone. Research has now shown that the coastal zone can reduce the eutrophication in the open seas.

Sveriges nya forskningsfartyg

The new Swedish research vessel

Construction of the new Swedish research vessel is underway. The new vessel SVEA will be operational in 2019. SMHI and SLU will use it for marine research and environmental monitoring tasks.

Marine monitoring at SMHI

Rosett

SMHI övervakar tillståndet i haven

Havsmiljöarbetet på SMHI är en mångsidig verksamhet. Vi utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där vi samlar in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. Vi analyserar och bearbetar insamlad data om havsmiljön och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänheten, forskare och beslutsfattare och vi utfärdar varningar.

För att få bästa möjliga kvalité och tillgång på data, kunskap och kompetens samarbetar SMHI med andra myndigheter inom landet så väl som i angränsade länder. Speciellt viktigt är samarbetet inom Europeiska Unionen, då angränsande medlemsländer styrs av samma regelverk som Sverige.

Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas både i Östersjön och i Västerhavet. SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Längs kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för höga och låga havsvattenstånd. SMHI bedriver även satellitövervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet, isförhållanden och ytvattentemperatur.

Kvalitetssäkrat oceanografiskt lab

SMHI har ett ackrediterat oceanografiskt lab i Göteborg där man analyserar vattenprover. Det är kvalitetssäkrat enligt SWEDAC, ISO 17025.

Rosett

SMHI övervakar tillståndet i haven

Havsmiljöarbetet på SMHI är en mångsidig verksamhet. Vi utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där vi samlar in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. Vi analyserar och bearbetar insamlad data om havsmiljön och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänheten, forskare och beslutsfattare och vi utfärdar varningar.

För att få bästa möjliga kvalité och tillgång på data, kunskap och kompetens samarbetar SMHI med andra myndigheter inom landet så väl som i angränsade länder. Speciellt viktigt är samarbetet inom Europeiska Unionen, då angränsande medlemsländer styrs av samma regelverk som Sverige.

Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas både i Östersjön och i Västerhavet. SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Längs kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för höga och låga havsvattenstånd. SMHI bedriver även satellitövervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet, isförhållanden och ytvattentemperatur.

Kvalitetssäkrat oceanografiskt lab

SMHI har ett ackrediterat oceanografiskt lab i Göteborg där man analyserar vattenprover. Det är kvalitetssäkrat enligt SWEDAC, ISO 17025.

FACTS MARINE ENVIRONMENT AT SMHI.SE

Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet.

Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet.

Marine environment on external web sites