Vintersäsongen 2009/2010 i siffror

Den 3 juni var första dagen som ingen station i Sverige rapporterade något snödjup. Därför kan vi avsluta bevakningen av årets vintersäsong.

- Den här vintern har av de flesta upplevts som ovanligt lång, kall och snörik. Denna uppfattning får stöd av den meteorologiska statistiken och förstärks av det faktum att vi haft många milda vintrar på senare år, säger klimatologen Sverker Hellström.

När det gäller vinterns medeltemperatur och absolut lägsta temperaturer kan ingen station uppvisa några rekord sett över långa tidsperioder.

Men i två avseenden är det fråga om rekord eller mycket nära rekord.

Största snödjup i Götaland och östra Svealand

Snöfallen mellan den 20 och 26 februari resulterade i snödjup som var rekordstora eller mycket nära rekord vid ett flertal stationer med över 100-åriga mätserier.

Det gäller Kristianstad, Halmstad, Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping och Örebro

Långa sammanhängande perioder med minusgrader

På en del håll i mellersta delen av landet var det inte en enda dag med plusgrader från Lucia fram till början av mars.

I Sveg innebar detta rekord sedan mätningar startade där 1875.

I södra Sverige var det på många håll inte över noll en enda gång under en period som gott och väl omfattade hela januari.

I Växjö får man gå tillbaka till 1947 för att finna något motsvarande.

Statistik över snödjup och temperatur

För vinterns medeltemperatur, snötäckets varaktighet, hittills största snödjup, längsta period utan plusgrader och lägsta temperatur finns här för ett urval stationer en jämförelse av denna vintersäsong med tidigare vintersäsonger.

Största snödjup vintersäsongen 2009/10

Snötäckets varaktighet vintersäsongen 2009/10

Längsta sammanhängande period med minusgrader vintersäsongen 2009/10

Lägsta temperatur vintersäsongen 2009/10

Medeltemperaturen vintern 2009/10