Web API för varningar/Web API for warnings.

I maj 2017 släpptes en ny version av API:t för varningar (version 2). Den gamla versionen kommer att tas bort den 31:a oktober 2017. Byt till version 2 i god tid innan.

-

As from May 2017 a new version of the API for warning has been released (version 2). The previous version will be phased out October 31 2017. Please upgrade to version 2 before that.