Varningar och risk/Warnings and risk information

SMHI har under december lanserat en ny varningssida innehållande varningar och risk. Varningar och risk finns också i Öppna data som en ny tjänst.
 

Metadata och länkar till nedladdningstjänsterna hittar du i Utforskaren - Öppna data.

-----

SMHI has launched a new updated web page containing warnings and risk information. Warnings and risk information are also available through our Open data as a new service.

Metadata and links to the downloading service are found in the Explorer for SMHI´s data (in Swedish), Utforskaren - Öppna data.