Planerat avbrott för arkiverade modelldata, 2014-08-26 kl 18-19

Tisdagen 2014-08-26, kl 18:00 till 19:00, är ett driftavbrott planerat för underhåll av en server. Under denna tid kommer det vara ett avbrott i leveransen av arkiverade modelldata.