Påminnelse: Nya versioner för PMP och Mesan/Reminder: New versions for PMP and Mesan

I enlighet med tidigare information finns PMP- och Mesan-filer i nya versioner. Den gamla versionen kommer att avvecklas 30:e maj 2016.

----

In accordance with information in October 2016, both PMP and Mesan is available in new versions of files. The old version will be discontinued on May 30, 2016.