Ny URL i API för oceanografiska observationer/New URL in API for ocean observations

API:t för oceanografiska observationer nås nu genom ny URL.

Gammal URL, exempel:
http://opendata-download-ocobs.smhi.se/feed/1/5/1_5_2088_feed.xml

Ny URL, exempel:
http://opendata-download-ocobs.smhi.se/api/version/latest/parameter/5/station/2088.xml

Metadata, användarhjälp och länkar till nedladdningstjänsterna hittar man i vår Utforskare:
http://opendata-catalog.smhi.se/explore/

Båda URL-adresserna kommer att fungera parallellt till och med 14 december 2014. Därefter fungerar inte den gamla URL:en.

/

The URL address for the API for ocean observations is changed.

Old URL, example: http://opendata-download-ocobs.smhi.se/feed/1/5/1_5_2088_feed.xml
 

New URL, example: http://opendata-download-ocobs.smhi.se/api/version/latest/parameter/5/station/2088.xml

Metadata, user guides and links to the downloading services can be found in the Explorer: http://opendata-catalog.smhi.se/explore/

Both URL adresses will be working in parallell until the 14th of December 2014. After that, the old URL will not be working.