Modernisering radar Hudiksvall/Modernization of radar facility Hudiksvall

Väderradar Hudiksvall tas ner för moderninsering 14 november. I mitten av december beräknas anläggningen vara i drift igen. Mer information om det pågående arbetet med moderninseringen finns .

/

The radar facility in Hudiksvall is now being modernized and will temporarily be shut down from November 14. According to our plan, data from Östersund will be delivered from mid-December.  More information is available  (in Swedish).