Många nya datamängder nu som öppna data./Many new dataset now as open data.

Idag har ett API för vattenföringsdata i realtid blivit tillgängligt. Dessutom finns nu både GUI och API för arkiv- och realtidsdata för parametrarna månadsmedelvärde lufttemperatur, månadssumma nederbörd och byvind. Nytt är även havstemperatur, salthalt och strömmars riktning och hastighet ifrån fyrskepp.

Sedan i somras finns också ett API för Mesandata (data från meteorologisk mesoskalig analysmodell) och ett API för radarbilder som öppna data. Även oceanografiska östersjökoden för havsis har gjorts tillgänglig.

Metadata och länkar till nedladdningstjänsterna hittar du i Utforskaren - Öppna data.

-

Today has a new API from water discharge data in real time been made available. There are also a GUI and API for archive- and real time data for the parameters monthly mean temperature, monthly precipitation and wind gust. Sea temperature, salinity and current velocity and direction from light ship are also new.

Since this summer, there are an API from Mesan data (data from mesoscale meteorological analysis model) in real time and an API for radar pictures in real time. Moreover, the oceanographic Baltic Sea Ice Code has been made available.

Metadata and links to the downloading service are found in the Explorer for SMHI´s data (in Swedish), Utforskaren - Öppna data.