Hirlam och Hiromb kommer att ersättas i maj 2016./Hirlam and Hiromb will be replaced in May 2016.

Från och med 1 maj 2016 kommer inga nya Hirlam-data att produceras och Arome kommer att ersätta Hirlam fullt ut.  Redan nu finns data från Arome tillgängliga. Arkivet med Hirlam-data kommer fortsätta finnas tillgängligt precis som idag.

Målet är även att ersätta Hiromb med Nemo från och med 1 maj 2016. Data från både Hiromb och Nemo kommer att finnas tillgängliga under en tid. Mer information kommer när data från Nemo finns tillgängligt.

-

From the 1st of May 2016 no Hirlam data will be produced and Arome will fully replace Hirlam. Data from Arome are available already. The Hirlam data archive will continuously be available.

The goal is also to replace Hiromb with Nemo from the 1st of May 2016. Data from both Hiromb and Nemo will be available during a period of time. More information will come when Nemo data are available.