Fortsatt arbete med moderniseringen av väderradaranläggningar/ The work with modernizing the radar facilities continues.

Arbetet med uppgraderingen av väderradaranläggningar fortsätter. Radaranläggningen i Örnsköldsvik har nu tagits ned vilket innebär att inga data kommer att levereras under installationen och de inledande testerna av anläggningen. Mer information finns .

-

The work with modernizing the radar facilities continues. The radar facility in Örnsköldsvik has now temporarily been shut down, which means that no data will be delivered during the installation and the tests of the new radar. More information is available  (in Swedish).