Förlängning HIRLAM och HIROMB/Prolonged run of HIRLAM and HIROMB

SMHI har beslutat att fortsätta driften av HIRLAM och HIROMB. Dessa kommer att finnas tillgängliga till 1:a december 2016.

-                                   

SMHI has decided to continue running both the HIRLAM and HIROMB models. The model output will be available until 1st December 2016.