Fler vågparametrar som öppna data/More wave parameters as open data

Nu kan man även ladda ner maximal våghöjd, vågperiod och vågriktning och som öppna data. Tidigare har man kunnat ladda ner signifikant våghöjd men med de nya datamängderna blir informationen om vågor mer komplett.

Maximal våghöjd ges som ”Våghöjd, maximal 30 min”.

Vågperiod ges som både medelvärde ”Vågperiod, medelvärde 30 min” och värde vid energimax ”Vågperiod, peakvärde 30 min”.

Vågriktning ges som ett peakvärde ”Vågriktning vid Tp (energimax 30 min)” eller ett medelvärde ”Vågriktning, medelvärde 30 min”. Till och med mitten av november ges medelvärden för Läsö och Huvudskär för tiden 2001- 2012 i filen för peakvärde ”Vågriktning vid Tp (energimax 30 min)”.

Alla havsbojar mäter dock inte alla ovan nämnda parametrar.

Grafiskt gränssnitt, GUI, för nedladdning:

opendata-download-ocobs.smhi.se/explore/

Programmerbart gränssnitt, API, för nedladdning:

http://opendata-download-ocobs-utv.smhi.se/api/

Metadata, användarhjälp och länkar till nedladdningstjänsterna hittar man i vår Utforskare: http://opendata-catalog.smhi.se/explore/

/

It is now possible to download also maximum wave height, wave period and wave direction. Before, it was possible to download significant wave height but with these new data sets the information about the waves will be more complete.

Maximum wave height is given as ”Våghöjd, maximal 30 min”.

Wave period is given as both an average value ”Vågperiod, medelvärde 30 min” and value at energy maximum ”Vågperiod, peakvärde 30 min”.

Wave direction is given as a peak value “Vågriktning vid Tp (energimax 30 min)” or an average value ”Vågriktning, medelvärde 30 min”. Until middle of November, the average values for the stations Läsö and Huvudskär for the time 2001-2012 are given in the data file for peak value “Vågriktning vid Tp (energimax 30 min)”.

Please note that all sites do not measure all parameters.

For graphical user interface (GUI):

http://opendata-download-ocobs.smhi.se/explore/

For API:

http://opendata-download-ocobs-utv.smhi.se/api/

Meta data, user guides and links to downloading services:

http://opendata-catalog.smhi.se/explore/