Fler meteorologiska observationer

Från och med idag finns tillgång till ännu fler parametrar, meteorologiska observationer, att ladda ner som öppna data; molnmängd, globalstrålning, solskenstid, snödjup, sikt, lufttryck, nederbördsmängd 15 min, nederbördsintensitet, nederbördstyp.

Främst handlar det om realtidsdata men även vissa historiska data finns tillgängliga redan nu. De historiska data kommer dock att fyllas på efterhand allt eftersom de kvalitetsgranskas. Mer om vad som finns tillgängligt finns att läsa om i tekniska FAQ, http://www.smhi.se/klimatdata/oppna-data/tekniska-fragor-och-svar-1.76975.

De nya parametrarna finns i dessa gränssnitt:

http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/

http://opendata-download-metobs.smhi.se/api/

För dig som är utvecklare/programmerare finns ny användarhjälp här,  http://opendata.smhi.se/apidocs/metobs/.