Avstängning av modellerna HIRLAM och HIROMB 2017-02-28/ Discontinuation of HIRLAM and HIROMB 2017-02-28

SMHI kommer att avsluta driften av HIRLAM och HIROMB. Dessa kommer att finnas tillgängliga till 28:e februari 2017. Alla användare uppmanas att avsluta användningen av dessa modeller till detta datum.

-                                   

SMHI will discontinue the run of both the HIRLAM and HIROMB models. The model output will be available until 28th February 2017. All users are to discontinue their use of these models to this date.

.