5 min avbrott i all data trafik/ 5 min disruption in all data traffic

På torsdag den 5 februari kommer det att göras arbete i SMHIs brandvägg, kl 15:00 svensk tid. Detta kommer innebära ca 5 minuters avbrott i all datatrafik till och från SMHI.

/Thursday the 5th of February, at 02:00 PM (UTC) , work will be done on the SMHI fire wall. This implies a 5 min disruption i all data trafic from and to SMHI.