Meteorologiska observationer

SMHI observerar det aktuella vädret genom mätningar av olika parametrar, som till exempel temperatur och nederbörd. Data samlas in från våra mätstationer runt om i landet och lagras i databasen MORA, vår nya realtids- och arkivdatabas för meteorologiska observationer.

Tidsutsnitt

Genom atomflöden (maskin till maskin) nås data per parameter och per station, i fyra olika tidsutsnitt; arkivdata, här ingår inte data från innevarande månad och de tre senaste hela kalendermånaderna, samt data från de senaste 4 månaderna, det senaste dygnet respektive den senaste timmen.

Genom gränssnittet för nedladdning av meteorologiska observationer nås arkivdata, de data som genomgått kvalitetskontroll. Data från innevarande månad och de tre senaste hela kalendermånaderna ingår inte eftersom de fortfarande genomgår granskning och rättning. Data levereras i en csv-fil, som kan öppnas i till exempel Excel. Data nås genom att välja parameter och därefter station.
 

Parametrar

  • Temperatur, momentanvärde
  • Temperatur, dygnsvärde (medelvärde per dygn)
  • Nederbörd, momentanvärde (ackumulerad mängd per timme)
  • Nederbörd, dygnsvärde (ackumulerad mängd)
  • Vindriktning, momentanvärde (medelvärde över 10 min)
  • Vindhastiget, momentanvärde (medelvärde över 10 min)
  • Relativ luftfuktighet, momentanvärde (medelvärde över 10 minuter)

Kvalitetsgranskning

Alla våra insamlade meteorologiska observationer kvalitetsgranskas efterhand. Kvalitetskoden grön betyder att ett värde är ”godkänt” efter granskning och kvalitetskod gul betyder att ett värde är ”troligen godkänt”. Icke godkända värden är inte tillgängliga för nedladdning.


Mätstationer

SMHIs meteorologiska observationer fås från olika typer av stationer. Här nås observationer från både Synop- och Klimatstationer och de kan vara både automatiska respektive manuella.

Mer om mätstationer