Nytt geografiskt område för PMP

Snart är det geografiska området via det öppna API:et för väderprognosdata mindre.

Databasen PMP ger en komplett väderprognos för de närmaste 10 dygnen utifrån olika modelldata, statistiska anpassningar och manuella editeringar. Sedan november 2013 finns ett öppet API tillgängligt för att nå dessa prognosdata.

I början av mars 2014 kommer det geografiska området för datamängden att förändras. Under cirka 4 veckor kommer det vara möjligt att nå båda geografiska områdena. Att det geografiska området förändras är ett steg i övergången till ett PMP som baseras på en mer högupplöst modell.

Senare under 2014, troligtvis april, kommer även parameteruppsättningen i PMP att förändras med följd att ett nytt API kommer att lanseras. Både befintligt och nytt API kommer finnas tillgängligt under en övergångsperiod. Mer information om detta kommer.

Det nya området syns i bilden nedan. Hörnkoordinaterna för det nya området är ALATS=52.50, ALONW=2.25, ALATN=70.75, ALONE=38.00.


Nytt geografiskt område för PMP
Nya PMP Förstora Bild
Geografiskt område för befintliga PMP
Befintliga PMP

Lanseringsplan

Steg 1: Parallellt under 1 mån (mars 2014).
API: pmp1g, ver 1, parameteruppsättning A, stora området, 11km upplösning
API: pmp2g, ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning

Steg 2: API: pmp2g, ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning

Steg 3: Parallellt under 1 mån. (förmodligen april-maj 2014)
API: pmp2g, ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning
API: pmp2g, ver 2, parameteruppsättning B, mindre området, 2,5 km upplösning*

Steg 4: API: pmp2g, ver 2, parameteruppsättning B, mindre området, 2,5 km upplösning*

*) Möjligen blir upplösning ännu bättre, dvs mindre än 2,5 km