Nytt API för PMP lanseras 18 mars

I och med att det geografiska området för PMP, väderprognosdata, blir mindre så lanseras ett nytt API den 18 mars. Befintligt API kommer att finnas tillgängligt parallellt i cirka två veckor, till och med 31 mars.

Att det geografiska området förändras är ett steg i övergången till ett PMP som baseras på en mer högupplöst modell. Även parameteruppsättning kommer så småningom att förändras.


Nytt geografiskt område för PMP
Nya PMP Förstora Bild
Geografiskt område för befintliga PMP
Befintliga PMP

Tidplan

Nedan beskrivs vilka API:er som finns tillgängliga när. Observera att nya namn för olika versioner av PMP har införts. Tidigare kommunicerade namn syns inom parentes.

Steg 1: 18 -31 mars 2014.

API: pmp1g, ver 1, parameteruppsättning A, stora området, 11km upplösning
API: (pmp2g, ver 1) pmp1.5g, ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning

Steg 2: Från och med 1 april 2014.

API: (pmp2g, ver 1) pmp1.5g, ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning

Steg 3: Parallellt under 1 mån. (förmodligen augusti 2014)

API: (pmp2g, ver 1) pmp1.5g ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning
API: pmp2g, ver 2 pmp2g, ver 1, parameteruppsättning B, mindre området, 2,5 km upplösning*

Steg 4:

API: (pmp2g, ver 2) pmp2g, ver 1, parameteruppsättning B, mindre området, 2,5 km upplösning*

*) Möjligen blir upplösning ännu bättre, dvs mindre än 2,5 km