Januari 2010 - Is och temperatur i havet

Efter en sen start hann isläget ikapp sig själv med råge i början av januari. Bottenviken och Norra Kvarken låg helt islagda för första gången denna säsong redan den 8, nästan en månad tidigare än förra året och en aning tidigare än normalt.

Is i Skagerrak

Efter en sen start hann isläget ikapp sig själv med råge i början av januari. Bottenviken och Norra Kvarken låg helt islagda för första gången denna säsong redan den 8, nästan en månad tidigare än förra året och en aning tidigare än normalt.

Under månadens första hälft växte skärgårdsisarna i stort sett runt hela landet. Det stabila högtrycksläge som rådde, med kallt väder och nordostvindar gynnade istillväxt även längs västkusten, och rapporter om pannkaksis till sjöss norr om Göteborg kom kring den 14-15. Denna blåste dock snart sönder och var i stort sett helt borta till den 19. Sedan kom en riktigt kall period och istillväxten tog åter fart. Runt den 24 var isen tillbaka i Skagerrak.

Den 27-28 kom ett rejält oväder med hårda vindar i samtliga farvatten. I Bottniska Viken orsakade vinden kraftig nordlig isdrift som pressade upp besvärliga isvallar i centrala Bottenviken. I Skagerrak trycktes drivisen upp mot Oslofjorden, men bröts inte sönder helt.

Då kylan kom tillbaka efter ovädret bildades nyis åter längs Bottenhavskusten, Kattegatt och Öresund.

De ytvattentemperaturstationer som inte var isbelagda under januari, fick tack vare det kalla vädret ett månadsmedelvärde under det normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januaril 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2010 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2010 Förstora Bild